Jaunumi

2017. gada 28. decembris,
Nav daudz cilvēku, kas lidostā no 27 metrus augsta gaisa satiksmes vadības (GSV) torņa ir vērojuši lidmašīnu pacelšanos un nosēšanos, kā arī klātienē noraudzījušies aviodispečeru darbā. Taču tāda iespēja bija Rēzeknes novada Silmalas pagasta Tiskādu bērnunama audzēkņiem un viņu skolotājām, kas 22. decembrī Ziemassvētku priekšvakarā viesojās valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).
2017. gada 21. decembris,
Kopš 1. decembra "Latvijas gaisa satiksmes" valdes priekšsēdētājam Dāvidam Tauriņam ir uzticēts pildīt arī NEFAB (North European Functional Airspace Blocks) programmas vadītāju konsultatīvās valdes priekšsēdētāja pienākumus.
2017. gada 04. decembris,
Uzsākot darbu pie jaunā gaisa satiksmes vadības torņa (GSV) projekta, VAS “Latvijas gaisa satiksme” atbilstoši Publisko iepirkumu likumam ir izsludinājusi metu konkursu “Rīgas lidostas gaisa satiksmes vadības torņa nākotnes vizuālais tēls”. Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, konkursa nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu metu GSV tornim.
2017. gada 01. decembris,
“Latvijas gaisa satiksme” (LGS) un Igaunijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs “Estonian Air Navigation Services” (EANS) ir vienojušies par jaunu kopīgu sakaru kanālu un iekārtu iegādes iepirkumu. Šāds iepirkums nodrošinās aeronavigācijas informācijas apmaiņu starp Rīgas un Tallinas gaisa satiksmes vadības (GSV) centriem vēl uz nākamajiem 5 gadiem.
2017. gada 28. jūlijs,
Publicēts LGS 2016.gada pārskats
2017. gada 20. junijs,
Šomēnes savu piekto gadadienu atzīmē “Borealis Alliance,” kurā ir apvienojušies deviņi Ziemeļeiropas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji (ANSP).
2017. gada 12. junijs,
VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) dati liecina, ka šā gada 2. jūnijā ir sasniegts jauns Latvijas gaisa telpā vadīto lidojumu rekords – 900 lidojumu dienā.
2017. gada 27. aprīlis,
VAS "Latvijas gaisa satiksme" darbinieks, apmācību programmu izstrādāšanas speciālists, dr.sc.ing. Jevgeņijs Oborins ir saņēmis Džona Čapmana balvu (the John Chapman Prize).
2017. gada 21. aprīlis,
Jau 2023. gadā lidostā “Rīga” būs jauns, moderns gaisa satiksmes vadības tornis, - tā projekta īstenošanu ir uzsākusi VAS “Latvijas gaisa satiksme” (LGS).
2017. gada 20. marts,
15. martā Rīgā bija ieradušies aeronavigācijas nozares profesionāļi, tajā skaitā visu deviņu "Borealis Alliance" dalībvalstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju (ANSP) vadītāji vai viņu vietnieki. Kārtējās tikšanās mērķis bija pārrunāt gandrīz piecos "Borealis" darbības gados paveikto, dalīties ar aktuālo informāciju un rosināt jaunas iniciatīvas.
2017. gada 21. februāris,
15. februārī – Ēnu dienā 2017 – divpadsmit aviācijas tematikā ieinteresētu skolēnu no Rīgas, Daugavpils, Jelgavas, Ventspils, Olaines, Ulbrokas un citām Latvijas pilsētām un novadiem viesojās valsts akciju sabiedrībā "Latvijas gaisa satiksme” (LGS) un gaisa satiksmes vadības (GSV) tornī ēnoja dispečerus. Ēnotāji iepazinās arī ar uzņēmumu, apmeklēja LGS Mācību nodaļu, kur uzzināja par iespējām Latvijā apgūt aviodispečera profesiju, par prasībām topošajiem dispečeriem un mācību procesu, kā arī sekoja līdzi apmācībai, izmantojot GSV simulatoru.
2017. gada 17. janvāris,
Latvijas un Igaunijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) un "Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts" (Estonian Air Navigation Services - EANS) ir gatavi kopīgi izstrādāt gaisa satiksmes vadības risinājumu “Tālvadības tornis” ("Remote Control Tower" – turpmāk rTWR).
13.01.2017. kopīgo apņemšanos apliecināja LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš un EANS valdes priekšsēdētājs Tanels Rautitss (Tanel Rautits), parakstot sadarbības memorandu par rTWR izstrādi. 
2017. gada 05. janvāris,
2016. gada pašā nogalē, 30. decembrī VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš, valdes locekļi Elmārs Švēde, Ilze Aleksandroviča un Iveta Virse, Latvijas Aviācijas dispečeru arodbiedrības un Latvijas Gaisa satiksmes vadības dispečeru arodbiedrības līderi Aivars Pūcītis un Ivars Siņuks, kā arī LGS darbinieku pilnvarotie pārstāvji Juris Vanags, Pāvels Zarjanskis un Viktors Veļikanovs parakstīja jauno darba koplīgumu, kas papildus Darba likumam un darba līgumiem turpmāk regulēs darba tiesiskās attiecības, darba samaksas, darba aizsardzības, darbinieku kvalifikācijas celšanas, piemaksu, prēmēšanas un citus jautājumus.