Aktualitātes

NEFAB atzīts par vienu no labākajiem FABiem Eiropā

2014. gada 29. jūlijs,

Saskaņā ar 2009.gada 21.oktobra Eiropas Komisijas regulas Nr. 1070/2009 prasībām visām Eiropas Savienības dalībvalstīm līdz 2012.gada decembrim bija jāizveido funkcionālie gaisa telpas bloki (FAB). Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks NEFAB, kā sastāvā ir Igaunija, Latvija, Norvēģija un Somija, kā arī Dānijas un Zviedrijas funkcionālais gaisa telpas bloks (DK/SE FAB) ir vienīgie FABi, kas, kā to atzīst Eiropas Komisija, ir izveidoti atbilstoši pieminētās regulas prasībām. Pret valstīm, kuras nav izpildījušas minētās regulas prasības, Komisija gatavojas uzsākt pārkāpuma procedūru.