Aktualitātes

LGS valdes priekšsēdētāju ievēl par Eirokontroles aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju valdes priekšsēdētāju

2014. gada 14. marts,
    Briselē Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju valdē (ANSB) par tās vadītāju uz diviem gadiem ievēlēts valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” (LGS) valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.

 

 

ANSB ir konsultatīva valde, kas koordinē aviācijas nozares viedokli sadarbībā ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju - Eirokontroli (Eurocontrol). Darba kārtībā ir jautājumi, kas saistīti ar Eirokontroles stratēģiskās darbības virzieniem, attīstību, budžeta veidošanu un uzraudzīšanu, kā arī darbības plāna vērtēšanu.

 

Nozares valdē ir ievēlēti astoņi aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju pārstāvji, pieci gaisa telpas lietotāju pārstāvji un viens lidostu pārstāvis. Valdē piedalās arī militārie pārstāvji. Novērotāju statusā valdes sēdes apmeklē arī Eiropas Komisijas pārstāvji. Pārstāvji no gaisa satiksmes uzņēmumiem ir izvirzīti no Eiropas „gaisa telpas funkcionālajiem blokiem” (FAB). Tas nozīmē gaisa telpas bloku, kurš ir izveidots balstoties uz operacionālajām prasībām, garantējot daudz integrētāku gaisa telpas vadību neņemot vērā esošās (valsts) robežas. LGS piedalās Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka (NEFAB) ieviešanā, kura mērķis ir konsolidēt četru valstu aeronavigācijas dienestus - Norvēģijas, Latvijas, Somijas un Igaunijas. Dāvids Tauriņš ir NEFAB izvirzīts pārstāvis.

 

LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš par valdes priekšsēdētāju ANSB valdē ir ievēlēts uz diviem gadiem tāpat kā viņa vietniece Starptautiskās gaisa pārvadātāju asociācijas (IACA) ģenerāldirektore Silviane Luste (Sylviane Lust).

 

VAS „Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš jauno amatu neuzskata par personīgu nopelnu, bet LGS profesionālu starptautisku sasniegumu rezultātu.