Aktualitātes

VAS „Latvijas gaisa satiksme” piedalās Eiropas Komisijas TEN-T fonda ietvaros finansēta projekta “ANSPs IDP Implementation” realizācijā

2014. gada 27. novembris,“ANSPs IDP implementation” projekta ideja ir koordinēta IDP (Interim Deployment Programme) ieviešana. TEN-T ietvaros finansētā projekta mērķis ir koordinētas Eiropas lielāko ANSP darbības, sekmējot aeronavigācijas nozares efektivitātes paaugstināšanos, kā rezultātā ieguvēji būtu aeronavigācijas pakalpojumu gala lietotāji.

 

Ņemot vērā vispārējo IDP ieviešanas gaitu, Projekta mērķis ir veicināt piecu IDP aktivitāšu (no septiņām):

 

• Activity Area 2 – Airspace management improvements and data sharing

• Activity Area 3 – Airport CDM

• Activity Area 4 – Air-ground data link

• Activity Area 5 – Automated assistance to controllers for seamless coordination transfer and dialogue

• Activity Area 6 – RNP Approach

 

Šajās IDP darbības jomās 11 ANSP (ENAIRE, DFS, NATS, DSNA, DCAC, MATS, LGS, Finavia, EANS, NAV Portugal un ENAV), ar INECO atbalstu, uzsāk darbu pie vairākiem ar IDP ieviešanu saistītiem projektiem, kas jāpabeidz līdz 2015.gada beigām.