Aktualitātes

Parakstīta vienošanās par par Ziemeļeiropas brīvo maršrutu gaisa telpas programmas darbības koncepcijas un otrās fāzes kompetences ietvaru

2014. gada 01. aprīlis,

Šī gada 24.martā, Stokholmā, izpilddirektoru valdes sēdē tika parakstīta vienošanās par Ziemeļeiropas brīvo maršrutu gaisa telpas programmas darbības koncepcijas un otrās fāzes kompetences ietvaru. Visi Ziemeļeiropas funkcionālo gaisa telpas bloku (NEFAB) aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji - Avinor, EANS, Finavia un LGS- un Dānijas – Zviedrijas funkcionālais gaisa telpas bloks  - DK-SE FAB (LFV un Naviair) parakstīja šos pamatdokumentus un tādējādi vienojās par NEFRA Programmas, kas uzsākta 2013.gada maijā, turpmāko attīstību.


NEFRA ir programma interfeisa izveidošanai starp brīvo maršrutu gaisa telpu (FRA) virs Zviedrijas un Dānijas (DK-SE FAB) un NEFAB (Igaunijas, Somijas, Latvijas un Norvēģijas). Programma paredzēta, lai ļautu gaisa telpas lietotājiem efektīvi plānot lidojumus pāri NEFAB un DK-SE FAB, izvēloties izdevīgākos maršrutus, bez nepieciešamības šķērsot valsts vai FAB robežas konkrētos, noteiktos punktos, kā tas ir pašreiz.


NEFRA programmas pirmo fāzi plānots ieviest 2015.gada 12.novembrī vienlaikus ar NEFAB operacionālo konceptu.  NEFAB koncepts aplūko brīvo maršrutu gaisa telpu NEFAB valstīs, savukārt NEFRA programma risina jautājumus, kas attiecas uz interfeisa izveidošanu starp abu FAB gaisa telpām.


NEFRA brīvo maršrutu gaisa telpa starp abiem FAB ir plānota virs FL285. NEFAB papildus plāno nodrošināt brīvo maršrutu lidojumus ievērojami zemāk par FL285.


NEFRA programma ir abu FAB kopīgs uzdevums, sadarbojoties visiem iesaistītajiem  gaisa satiksmes pakalpojumu  sniedzējam . Sanāksmes laikā tika nolemts turpināt pētīt gaisa telpu kopīgas attīstības iespējas, kā arī apspriest to turpmākajās tikšanās reizēs.