Aktualitātes

LGS ir sertificēta un pilnībā atbilst EK Regulas Nr.805/2011

2014. gada 04. novembris,

 

Oktobrī LGS notika CAA audits un tika saņemts apstiprinājums, ka LGS ir sertificēta un pilnībā atbilst EK Regulas Nr.805/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.216/2008, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.276 „Gaisa satiksmes vadības dispečeru, Gaisa satiksmes informatīva dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība” prasībām un ir tiesīga nodarboties ar GSV dispečeru un AFIS operatoru Struktūrvienības apmācību, Turpmāko apmācību un kvalifikācijas celšanu.

 

Sertifikāts darbojas visā ES un ir derīgs 3 gadus.