Aktualitātes

VAS „Latvijas gaisa satiksme” noslēgusi līgumu par elektromobiļa iegādi

2014. gada 25. septembris,

2014.gada 25.augustā VAS „Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) ir noslēgusi līgumu ar SIA “Mile Auto” par elektromobiļa iegādi. Elektromobiļa iegāde tiek veikta LGS projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VAS „Latvijas gaisa satiksme”, iegādājoties jaunus, rūpnieciski ražotus elektromobiļus” (projekta identifikācijas Nr. KPFI-16/131) ietvaros, kas tiek īstenots ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā - KPFI) līdzfinansējumu.

 

Projekta mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšanu, atbalstot transportlīdzekļus, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru SEG emisijas ir 0 g/km.

 

Saskaņā ar noslēgto līgumu, LGS iegādāsies videi draudzīgu un ekonomisku transportlīdzekli - jaunu rūpnieciski ražotu elektromobili Citroen Berlingo III FG Elektro FG, kura plānotais nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm 170 kilometri, maksimālais ātrums 110 kilometri stundā, elektromotora jauda 49kW, izmeši 0.0g/100 km un garantija augstsprieguma baterijai 5 gadi.

 

Elektromobilis tiks izmantos uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, tādējādi samazinot autotransporta dūmgāzu radīto piesārņojumu un saudzējot lidostas teritorijas vidi. Projekta kopējās izmaksas ir 27 268.60 EUR, no kurām KPFI finansējums segs 11 880.16 EUR, attiecīgi LGS līdzfinansējuma daļa ir 15 388.44 EUR.

 

Projektu paredzēts īstenot līdz šī gada 31. decembrim.

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA „Vides investīciju fonds” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.