Jaunumi

2014. gada 27. novembris,
“ANSPs IDP implementation” projekta ideja ir koordinēta IDP (Interim Deployment Programme) ieviešana. TEN-T ietvaros finansētā projekta mērķis ir koordinētas Eiropas lielāko ANSP darbības, sekmējot aeronavigācijas nozares efektivitātes paaugstināšanos, kā rezultātā ieguvēji būtu aeronavigācijas pakalpojumu gala lietotāji.
2014. gada 11. novembris,
Trīs miljoni – tik daudz lidojumu ir apkalpots kopš 1991.gada 21.oktobrī tika dibināts uzņēmums “Latvijas Gaisa satiksme”. Šajā laikā Latvijas gaisa telpas lietotāju skaits ir pārsniedzis 1200, un apkalpotas aviokompānijas gandrīz no visas pasaules.
2014. gada 04. novembris,
Oktobrī LGS notika CAA audits un tika saņemts apstiprinājums, ka LGS ir sertificēta un pilnībā atbilst EK Regulas Nr.805/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.216/2008, LR Ministru kabineta noteikumu Nr.276 „Gaisa satiksmes vadības dispečeru, Gaisa satiksmes informatīva dienesta operatoru un to apmācību sniedzēju sertificēšanas kārtība” prasībām un ir tiesīga nodarboties ar GSV dispečeru un AFIS operatoru Struktūrvienības apmācību, Turpmāko apmācību un kvalifikācijas celšanu.
2014. gada 03. novembris,
Lai apspriestu ar gaisa satiksmi Baltijas valstu reģionā saistītos jautājumus, 17. un 18. oktobrī Igaunijas galvaspilsētā Tallinā norisinājās šim mērķim veltīta konference. Mūsu valsti tajā pārstāvēja uzņēmums “Latvijas Gaisa satiksme” (LGS). Uzņēmuma Gaisa satiksmes vadības departamenta vadītājs Alfrēds Miķelsons norāda, ka konferences darbs bija veltīts trīs galvenajiem jautājumiem – gaisa telpu struktūras elementi, kas jāpārraida ar datu palīdzību, automātiskās datu pārraides sistēmas, kā arī iespējamā zonējuma maiņa Maskavas gaisa telpā Krievijā.
2014. gada 08. oktobris,
Latvijas nacionālā aviokompānija airBaltic kopā ar konsorcija partneriem AirbusProSky un Latvijas gaisa satiksme (LGS) pabeiguši AMBER projektu, kas realizēts ar AIRE (Atlantijas sadarbspējas iniciatīva, lai samazinātu emisiju daudzumu (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions)) palīdzību.
2014. gada 25. septembris,
2014.gada 25.augustā VAS „Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) ir noslēgusi līgumu ar SIA “Mile Auto” par elektromobiļa iegādi. Elektromobiļa iegāde tiek veikta LGS projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana VAS „Latvijas gaisa satiksme”, iegādājoties jaunus, rūpnieciski ražotus elektromobiļus” (projekta identifikācijas Nr. KPFI-16/131) ietvaros, kas tiek īstenots ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk tekstā - KPFI) līdzfinansējumu.
2014. gada 08. septembris,
Lai efektīvāk īstenotu Eiropas aviācijas industrijas attīstības tendences, kā arī tuvotos Eiropas vienotās gaisa telpas mērķu sasniegšanai, LGS un EANS šī gada augustā parakstīja sadarbības memorandu. Tas paredz sadarbību un informācijas apmaiņu uzņēmumu attīstības, izpētes, projektu vadības un vides aizsardzības jautājumos, kā arī vienotu pieeju ar aeronavigācijas pakalpojumu sfēru un gaisa telpas izmantošanu saistītos jautājumos.
2014. gada 04. septembris,
Valsts akciju sabiedrība „LATVIJAS GAISA SATIKSME” un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS CENTRS” ir vienojušies par ilgtermiņa sadarbību un noslēguši līgumu par aviācijas meteoroloģiskās informācijas, kas nepieciešama civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu veikšanai Rīgas lidojumu informācijas rajonā un lidlaukos „Rīga”, „Liepāja”, „Ventspils”, „Jūrmala”, nodrošināšanu. Līgums ir noslēgts uz pieciem gadiem un stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī.
2014. gada 12. augusts,
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" un Valsts Robežsardze parakstīja vienošanos par sadarbību informācijas nodrošināšanā. Saskaņā ar vienošanos valsts akciju sabierība "Latvijas gaisa satiksme" sniedz atbalstu Valsts Robežsardzei tās uzdevumu izpildē.
2014. gada 31. jūlijs,
AVINOR – mūsu nenovērtējamais NEFAB partneris (Norvēģija) ir atdalījis Aeronavigācijas pakalpojumu daļu no kopējā uzņēmuma un izveidojis atsevišķu kompānijas filiāli.Šī filiāle būs neatņemama Avinor grupas daļa, bet tās saimnieciskā darbība būs pilnībā nodalīta no pārējiem Avinor pakalpojumiem.LGS pauž savu atbalstu Avinor izvēlei, kas veicinās gan kompānijas, tās klientu un darbinieku, gan Norvēģijas un Ziemeļeiropas aviācijas izaugsmi kopumā.
2014. gada 29. jūlijs,
Saskaņā ar 2009.gada 21.oktobra Eiropas Komisijas regulas Nr. 1070/2009 prasībām visām Eiropas Savienības dalībvalstīm līdz 2012.gada decembrim bija jāizveido funkcionālie gaisa telpas bloki (FAB).Ziemeļeiropas funkcionālais gaisa telpas bloks NEFAB, kā sastāvā ir Igaunija, Latvija, Norvēģija un Somija, kā arī Dānijas un Zviedrijas funkcionālais gaisa telpas bloks (DK/SE FAB) ir vienīgie FABi, kas, kā to atzīst Eiropas Komisija, ir izveidoti atbilstoši pieminētās regulas prasībām. Pret valstīm, kuras nav izpildījušas minētās regulas prasības, Komisija gatavojas uzsākt pārkāpuma procedūru.
2014. gada 20. junijs,
2014. gada 18. jūnijā VAS „Latvijas gaisa satiksme” (LGS) aeronavigācijas informācijas serviss (AIS) publicējis jaunu servisu GIS online eTOD, kas ļauj apskatīt otrā apgabala reljefu un šķēršļus saskaņā ar pēdējām Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) specifikācijām
2014. gada 18. junijs,
Otrdien, 17.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja rīkojumu, kas paredz, ka VAS „Latvijas gaisa satiksme” 2013.gada peļņa tiks novirzīta uzsākto un plānoto investīciju projektu īstenošanā.
2014. gada 06. junijs,
VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) viesojās ASV Jūras koledžas - Maritime College, State University of New York - studenti un pasniedzēji.Viesi iepazinās ar aeronavigācijas darbu, lidojumu plānošanu, gaisa satiksmes vadības dispečeru, meteoroloģisko novērotāju un tehnisko speciālistu darbu.Šī ir otrā reize, kad LGS apmeklē ASV Jūras koledžas studenti un pasniedzēji.
2014. gada 06. junijs,
VAS „Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš tikās ar Eirokontroles (EUROCONTROL) pagaidu padomes (Provisional Council) prezidentu Haydar Yalcin un EUROCONTROL ģenerāldirektoru Frank Brenner un Turcijas Civilās aviācijas ģenerāldirektorāta vadītāju Bilal Eksi.
2014. gada 16. maijs,

Gatavojoties Reference Period (RP2) uzsākšanai, Rīgā norisinājās ikgadējā konsultatīvā sanāksme ar IATA (International Air Transport Association) pārstāvjiem. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no IATA, Satiksmes ministrijas, VAS „Latvijas gaisa satiksme”, Lidostas „Rīga”, „Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” un Civilās aviācijas aģentūras. Sanāksmes laikā tikai izvērtēta Latvijas aviācijas nozares un gaisa satiksmes vadības efektivitāte, kā arī norisinājās viedokļu apmaiņa starp sanāksmes dalībniekiem par nozares svarīgākajiem jautājumiem. Sanāksmes laikā VAS „Latvijas gaisa satiksme” prezentēja savus finanšu rādītājus un investīciju plānus.

2014. gada 16. maijs,
Lai iepazītos ar gaisa satiksmes organizēšanu, mācību procesa nodrošināšanu un meteoroloģisko novērotāju darbu, Banku augstskolas (BA) Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedras pasniedzēji apmeklēja VAS „Latvijas gaisa satiksme”.
2014. gada 02. aprīlis,
Lai veicinātu vispusīgu, pilnīgu un kvalitatīvu apmācību pakalpojumu sniegšanu Latvijas un ārzemju aviācijas nozares speciālistiem, šī gada 18.martā VAS „Latvijas Gaisa satiksme” (LGS) parakstījusi sadarbības līgumu ar AS „Rīgas Aviācijas Institūts” (RAI).
2014. gada 01. aprīlis,
Šī gada 24.martā, Stokholmā, izpilddirektoru valdes sēdē tika parakstīta vienošanās par Ziemeļeiropas brīvo maršrutu gaisa telpas programmas darbības koncepcijas un otrās fāzes kompetences ietvaru. Visi Ziemeļeiropas funkcionālo gaisa telpas bloku (NEFAB) aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji - Avinor, EANS, Finavia un LGS- un Dānijas – Zviedrijas funkcionālais gaisa telpas bloks - DK-SE FAB (LFV un Naviair) parakstīja šos pamatdokumentus un tādējādi vienojās par NEFRA Programmas, kas uzsākta 2013.gada maijā, turpmāko attīstību.
2014. gada 27. marts,
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” (LGS) Dāvids Tauriņš tikās ar Itālijas aeronavigācijas uzņēmuma ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo) vadītāju un NMB (Network Management Board) priekšsēdētāju Massimo Garbini.
2014. gada 14. marts,
Briselē Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju valdē (ANSB) par tās vadītāju uz diviem gadiem ievēlēts valsts akciju sabiedrības „Latvijas gaisa satiksme” (LGS) valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš. ANSB ir konsultatīva valde, kas koordinē aviācijas nozares viedokli sadarbībā ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju - Eirokontroli (Eurocontrol). Darba kārtībā ir jautājumi, kas saistīti ar Eirokontroles stratēģiskās darbības virzieniem, attīstību, budžeta veidošanu un uzraudzīšanu, kā arī darbības plāna vērtēšanu.
2014. gada 19. februāris,
12.februārī „Ēnu dienas” ietvaros VAS „Latvijas gaisa satiksme” uzņēma 60 jauniešus, kas izmantoja iespēju ne tikai uzzināt vairāk par uzņēmuma darbu un specifiku, bet arī iepazinās ar gaisa satiksmes dispečera profesiju pārstāvjiem.