Aktualitātes

CANSO mudina valstis panākt vienošanos par pasākumiem, lai samazinātu aviācijas ietekmi uz vidi

2013. gada 21. junijs,

Civilo aeronavigācijas pakalpojumu organizācija (CANSO) aicina valstis pieņemt lēmumus, lai mazinātu aviācijas ietekmi uz vidi. Dalībvalstis ir aicinātas vienoties par nozares reformu, kas būs viens no septembrī gaidāmās Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) asamblejas 38.sesijas dienaskārtības jautājumiem.

 

Viens no galvenajiem jautājumiem ir oglekļa izmešu samazināšana no 2020. gada un veicināt uz aviācijas nozari orientētus pasākumus, kas balstīti uz infrastruktūru un tehnoloģijām.

„CANSO un tās biedri ir strādājuši ar nozares partneriem visā aviācijas nozarē, lai ieviestu reālus, praktiskus un efektīvus ieteikumus, ar kuru palīdzību mazinātu aviācijas ietekmi uz vidi. Šobrīd valstīm ir globāli jāvienojas par šo pasākumu ieviešanu, kas notiks ICAO asamblejā,” CANSO Starptautiskajā gaisa satiksmes vadības samitā un 17.gadskārtējā sanāksmes, uzrunā norāda CANSO ģenerāldirektors Jeff Poole.

 

Tie būtu jāpapildina ar tirgus pasākumu kopumu, kas nepieciešams, lai no 2020. gada sasniegtu mērķi par oglekļa izmešu samazināšanu.

„CANSO un tās dalībnieki ir apņēmušies ieviest četru pīlāru stratēģiju: uzlabot tehnoloģijas,  padarīt efektīvāku gaisa kuģu ekspluatāciju, uzlabot infrastruktūru, tai skaitā modernizēt gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu, un uz tirgu orientētus pasākumus, lai samazinātu atlikušo emisiju plaisu. Gaisa satiksmes pārvaldības nozare spēlē savu lomu, uzlabojot efektivitāti, lai lidmašīnas var lidot ar optimālu degvielas patēriņu un izdevīgākiem maršrutiem. Mēs jau esam panākuši ievērojamu progresu, ieviešot jaunas procedūras, kas uzlabo efektivitāti, ietaupa degvielu un samazina emisijas,” piebilst J.Poole.

 

Jaunās procedūras ietver gaisa satiksmes plūsmas pārvaldību, samazinot lidostās gaidīšanas laiku, lielāku elastību attiecībā uz gaisa kuģu un samazinātas emisijas. Pārmaiņu navigācijas sistēma ļauj lidmašīnām precīzi lidot pa iepriekš definētiem ceļiem, nepaļaujoties uz zemes bāzes radionavigācijas sistēmām, ietaupot degvielu. Arī optimizētas lidojumu trajektorijas nolaišanās un pacelšanās laikā ļauj ietaupīt degvielu. Šie ir tikai daži piemēri kā gaisa satiksmes vadības iestādes uzlabo efektivitāti un samazina aviācijas emisijas.

 

„Gaisa satiksmes pārvaldības nozare ir paveikusi savu. Tagad valdībām ir sava loma, ņemot vērā nozares četru pīlāru stratēģiju, tostarp attiecībā uz vienotā globālā tirgus balstītu pasākumu priekšlikumus. Aviācija ir globāla rūpniecības nozare, un ir nepieciešams, lai arī valdības pieņemtu globālu pieeju klimata pārmaiņu ietekmei uz aviāciju,” noslēdz J. Poole.

 

Informācijai:

Civilo aeronavigācijas pakalpojumu organizācija (CANSO) ir vairāku aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju (ANSP) starptautiska asociācija, kura pārstāv savus dalībniekus, lai koordinētu vienotu nostāju un apspriestu  nozares jautājumus. CANSO darbojas kā globāla ANSP balss gan normatīvajos, gan industrijas jautājumos un cieši sadarbojas ar abu šo pušu pārstāvjiem. CANSO dalībnieki ir atbildīgi par 85 % no visiem pasaules lidojumiem, un caur darba grupām, dalībnieki dalās ar informāciju un izstrādā jaunas politikas virzienu, kuras galvenais mērķis ir uzlabot navigāciju gaisā un uz zemes. CANSO arī pārstāv savu dalībnieku viedokli nozīmīgos normatīvajos un industrijas forumos.

CANSO ir salīdzinoši jauna organizācija, tā tika izveidota 1997. gadā un VAS „Latvijas gaisa satiksme” ir viena no CANSO dibinātajām.