Aktualitātes

Preses relīze par NEFAB prezentāciju Eiropas Komisijai

2012. gada 10. februāris,

6.februārī, Eiropas kopienas tikšanās laikā Briselē, NEFAB iesniedza pozitīvu vēstījumu Eiropas kopienā.
"Mēs esam "ceļā" savos centienos 2012. gada decembrī izveidot un nodibināt Ziemeļeiropas funkcionālo gaisa telpas bloku (NEFAB). Uzskatu, ka līdz šī gada beigām būs uzrakstīta jaunā nodaļa Ziemeļeiropas aviācijas nozarē. Tā rezultātā palielināsies lidojumu efektivitāte, palielināsies drošības līmenis un vide kļūs zaļāka", tā savā uzrunā teica NEFAB valsts līmeņa grupas vadītāja Gerli Rebane

Saskaņā ar Izpētes stadijas ziņojumu plānotie labumi, kas saistīti ar NEFAB izveidi laika posmā no 2012. līdz 2025.gadam, sasniegs vismaz 340 miljonus eiro. Uzlabosies lidojumu efektivitāte, samazināsies degvielas patēriņš, tādējādi samazinot CO2 emisiju.

Pirmā EK iepazīšanās ar NEFAB iniciatīvu

2011.gada 22.decembrī četras dalībvalstis - Igaunija, Somija, Latvija un Norvēģija, un šo valstu aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji (EANS, Finavia, LGS un Avinor) iesniedza Eiropas Komisijai visu nepieciešamo dokumentāciju, kuru pieprasīja ES. Dokumenti Komisijai tika iesniegti 6 mēnešus pirms ES noteiktā termiņa. Tas deva iespēju NEFAB būt pirmajam FAB, kuru Komisija ir uzaicinājusi demonstrēt izstrādāto koncepciju un struktūru ieinteresētajām personām. Novērošanas perioda laikā, kas ilgst līdz 2012.gada 12.martam, Eiropas Komisija un visas ieinteresētās personas tiek aicinātas izvirzīt jautājumus un izteikt piezīmes par izstrādāto dokumentāciju.

Līgumus par NEFAB izveidi dalībvalstis plāno parakstīt 2012.gada pavasarī.

Pozitīvas atsauksmes no Komisijas

Pēc prezentācijas NEFAB saņēma pozitīvas atsauksmes gan no Komisijas, gan no ieinteresētajām personām.

"Tā bija ļoti konstruktīva tikšanās, un es uzskatu, ka tas ieekonomēs mums visiem daudz laika un enerģijas, padarot NEFAB projektu pieejamāku. Jums tika uzdoti daži grūti jautājumi, un Jūs uz tiem sniedzāt labas atbildes" savā nobeiguma runā teica Eiropas Komisijas Enerģētikas un transporta un Eiropas Vienotās gaisa telpas ģenerāldirektors Olivjē Waldner. Viņš arī uzsvēra, cik svarīgi ir pārējo FAB izveide un to turpmākā darbība Eiropā.

Koncepcija un struktūra

Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt ar NEFAB iniciatīvas kopējo ietvaru, ieskaitot drošības pasākumus, darbības un tehnisko koncepciju, biznesa plānu, kā arī cilvēku un sociālo faktoru ietekmi NEFAB izveides procesā.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju ieguldījums

Svarīgi atzīmēt, ka FAB izveidē lielāko darba apjomu gan finansiālā ziņā, gan piesaistot savus speciālistus, veica, un arī nākotnē veiks, aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji. Šobrīd darbs šajā iniciatīvā tiek uzskatīts par prioritāti. NEFAB izveidei, kas dos labumu gaisa telpas lietotājiem, pasažieriem un pašiem aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, ir iedalīts finansējums un norīkoti vadošie speciālisti, lai darbs visos virzienos notiktu harmonizēti un augstā līmenī.

Kas ir FAB?

"Funkcionāls gaisa telpas bloks" ir gaisa telpas bloks, kas izveidots atbilstoši operatīvām prasībām un neatkarīgi no valstu robežām, un kurā aeronavigācijas pakalpojumi, un ar tiem saistītās funkcijas, ir orientētas uz darbību un optimizētas, lai katrā funkcionālajā gaisa telpas blokā ieviestu ciešāku sadarbību starp aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, vai vajadzības gadījumā, vienu integrētu pakalpojumu sniedzēju. Regula (EK) Nr. 1070/2009, ar kuru groza Regulu (EK) 549/2004.