Aktualitātes

CANSO vadība vienojas, ka pragmatiska pieeja ir vienotas Eiropas gaisa telpas panākumu pamats

2012. gada 14. novembris,

 

Civilo aeronavigācijas pakalpojumu (sniedzēju) organizācijas (turpmāk – CANSO) dalībnieku vadītāji tikās ar Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) priekšsēdētāja vietnieku, viceprezidentu Sīmu Kallasu, lai apspriestu Vienotās Eiropas gaisa telpas (turpmāk – SES) nākotnes stratēģiju.

Tikšanās dalībnieki izteica atzinību EK īstenotajai vērienīgajai SES politikai ar mērķi nodrošināt stabilu un spēcīgu Eiropas gaisa transporta nākotni. Dalībnieki bija vienisprātis, ka aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem (turpmāk – ANSP), aviokompānijām, dalībvalstīm un Komisijai ir jādarbojas kopīgi, pieliekot visas pūles, lai izveidotu konkurētspējīgu un plaukstošu, uz pakalpojuma kvalitāti un inovācijām balstītu gaisa transporta sektoru.

Nobeigumā EK viceprezidents Sīms Kallas uzsvēra nepieciešamību pēc pragmatiskas pieejas SES attīstības plānu īstenošanā.

Tāpat panākta vienošanās, ka ir nepieciešama precīzi formulēta darbības uzlabošanas sistēma, kā pamats efektīvām pārmaiņām Eiropas Gaisa satiksmes vadībā (turpmāk – GSV), ar noteikumu, ka šī sistēma stimulē ANSP uzlabot savu darbību, lai apmierinātu klientu vēlmes. Tā nedrīkst apdraudēt GSV efektīvas pārvaldības principus nestabilas ekonomiskās situācijas apstākļos.

ANSP vadītāji pilnībā apzinās, ka aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanai ir  jāmainās un mudina Komisiju ņemt vērā ANSP investīciju nepieciešamību, lai realizētu gan infrastruktūras, gan sociālo aspektu risinājumus šo izmaiņu nodrošināšanai.

„Vietējās varas iestādes ir pilnvarojušas ANSP sniegt pakalpojumus saviem klientiem. Nedrīkst par zemu novērtēt SES un uz biznesu orientētas Eiropas Gaisa Satiksmes Vadības īstenošanas pieejas sarežģītību. Jebkuras izmaiņas, it īpaši tādas kā SES, prasa visu iesaistīto dalībnieku pilnīgu izpratni un ciešu savstarpēju sadarbību. ANSP vēlas uzsvērt stingro gribu paveikt savu darbu šīs pārejas īstenošanā,” norāda CANSO Eiropas Direktoru padomes priekšsēdētājs Moris Žoržs.

„Eiropa jau ir uz pārmaiņu ceļa, lai fundamentāli mainītu savu sniegumu. Mērķi ir ļoti augsti un cerības ir lielas. Veiksmes pamatā ir dalībnieku savstarpējā uzticēšanās un sadarbība,” saka CANSO Eiropas Lietu direktors Gjunters Martis.

 

CANSO – The Civil Air Navigation Services Organisation – is the global voice of the companies that provide air traffic control, and represents the interests of Air Navigation Services Providers worldwide.

CANSO members are responsible for supporting over 85% of world air traffic, and through our Workgroups, members share information and develop new policies, with the ultimate aim of improving air navigation services on the ground and in the air. CANSO also represents its membersʼ views in major regulatory and industry forums, including at ICAO, where we have official Observer status.