Aktualitātes

Valdība apstiprina likumprojektu Latvijas dalībai NEFAB

2012. gada 30. maijs,

29.maijā, valdība apstiprināja likumprojektu, kurš paredz Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka (NEFAB) izveidi starp Latviju, Igauniju, Somiju un Norvēģiju.

 

NEFAB līgums starp dalībvalstīm ļaus izpildīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1070/ 2009, kas nosaka optimizēt Eiropas gaisa satiksmes vadības sistēmu, mazinot sadrumstalotību tajā.

 

NEFAB izveidošana Latvijas un citu bloka dalībvalstu gaisa pārvadātājiem sniegs zemākas ar aeronavigācijas pakalpojumiem saistītās izmaksas. Novēršot gaisa telpas sadrumstalotību un izveidojot racionālāku maršrutu tīklu, tiks palielināta sistēmas kopējā kapacitāte, mazināta lidojumu kavēšanās dažu tīkla elementu pārslogotības dēļ, saīsināti maršruti, mazināts kopējais degvielas patēriņš un līdz ar to - kaitīgo izmešu daudzums. Visi šie pasākumi tiks veikti tā, lai nekādā veidā nemazinātos lidojumu drošība un vienlaikus tiktu ievērotas valstu militārās intereses.

 

Funkcionālā gaisa telpas bloka izveides rezultātā ir arī paredzēts ievērojami palielināt gaisa telpas uzraudzības sistēmas kapacitāti, nodibinot ciešu sadarbību starp dalībvalstu civilās aviācijas uzraudzības institūcijām, gaisa satiksmes pakalpojumus sniedzošajiem uzņēmumiem un dalībvalstu militāro aviāciju.

 

NEFAB līguma dalībvalstīm būs jāsaskaņo tie savi normatīvie akti un procedūras aeronavigācijas pakalpojumu jomā, kuras šobrīd ir katras Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts kompetencē un kuras nenosaka ne Regula Nr. 1070/2009, ne arī starptautiskie līgumi civilās aviācijas jomā.

 

Perspektīvā tiks saskaņoti arī visi normatīvie akti un projekti, kuri tiks izstrādāti pēc NEFAB izveidošanas. NEFAB pārvaldību īstenos NEFAB padome, kura sastāvēs no dalībvalstu kompetento institūciju pārstāvjiem. Tajā darbosies arī katras dalībvalsts militārais sektors. Padomes darbības kārtība sīkāk tiks noteikta tās reglamentā.

 

NEFAB līguma projekta izstrādes procesā ir izmantota arī citu ES dalībvalstu veidotu funkcionālo gaisa telpas bloku līgumu pozitīvā pieredze. NEFAB līgumu parakstīs Latvijas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums, bet to ratificēs Saeima.

 

Rolands Rumba

Satiksmes ministrijas sabiedrisko attiecību speciālists