Aktualitātes

VAS “Latvijas gaisa satiksme” paraksta līgumu par NEFAB izveidi

2012. gada 20. junijs,

 

Trešdien, 20.jūnijā, Oslo VAS “Latvijas Gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) kopā ar Somijas, Norvēģijas un Igaunijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem parakstīja sadarbības līgumu, kas ir viens no būtiskākajiem lēmumiem, lai izveidotu Ziemeļeiropas funkcionālo gaisa telpas bloku (NEFAB). Latviju Oslo līguma parakstīšanas ceremonijā pārstāvēja LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.

 

Šā gada 5.jūnijā Tallinā par NEFAB izveidi visas iesaistītās valstis Latvija, Somija, Norvēģija un Igaunija – parakstīja vienošanos, tāpēc sadarbības līguma noslēgšana ir nākamais secīgais process NEFAB izveidē. Parakstītais starpvalstu līgums ir iesniegts ratifikācijai Saeimā.

 

Līdz ar to noslēdzies būtisks trīs gadus ilgs sadarbības posms starp Latvijas, Igaunijas, Somijas un Norvēģijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju uzņēmumiem, lai tiktu izpildītas Eiropas Komisijas regulas. “Tieši starpvalstu līguma parakstīšana starp aeronavigācijas uzņēmumiem, rada iespēju praktiski uzsākt sadarbību starp valstīm, lai uzlabotu gaisa satiksmes vadības kvalitāti Ziemeļeiropas reģionā. Esam gandarīti, ka šajā procesā starptautiskie eksperti pārbaudīja un augstu novērtēja Latvijā sniegto aeronavigācijas pakalpojumu efektivitāti un tehnoloģisko kapacitāti, kas apliecina mūsu komandas augsto profesionalitāti aviācijas nozarē starptautiskā mērogā,” norāda LGS valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.

 

NEFAB izveide padziļinās sadarbību starp valstīm, kā arī veicinās integrāciju starp nacionālajām uzraudzības iestādēm un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot nozīmīgus kvalitātes uzlabojumus visiem gaisa telpas izmantotājiem. NEFAB ieguvumi laika posmā no 2012.gada līdz 2025.gadam varētu sasniegt 340 miljonus eiro, kas aprēķināti atbilstoši aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju veiktajai sākotnējai izpētei. Papildus noteikts, ka NEFAB jāpilnveido normatīvie akti, lai apmierinātu gaisa telpas lietotāju vēlmes konteksta ar Eiropas vienotās gaisa telpas uzlabošanas plānu.

 

Pirms starpvalstu vienošanās un sadarbības līguma parakstīšana katrs aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs tika pārbaudīts atbilstoši starptautiskajiem standartiem, tai skaitā, LGS šā gada maijā apmeklēja Itālijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēja ENAV vadītājs Masimo Garbini (Massimo Garbini), kurš LGS atzina par vienu no modernākajiem un tehnoloģiski attīstītākajiem uzņēmumiem Eiropā. Tāpat M.Garbini atzinīgi novērtēja LGS vadības aktīvu līdzdarbību starptautiskajās aeronavigācijas organizācijās CANSO un EUROCONTROL.

 

Par VAS “Latvijas Gaisa satiksmi”:

 

Uzņēmums dibināts 1991.gada 21.oktobrī kā 100% valsts aeronavigācijas pakalpojumu uzņēmums uz "Aeroflotes" struktūrvienību bāzes. 2004.gada 11.oktobrī LGS tika ierakstīta Komercreģistrā kā Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas un gaisa satiksmes organizēšanas valsts akciju sabiedrība "Latvijas Gaisa satiksme", bet 2006.gada 17.februārī - kā Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Gaisa satiksme". LGS nodrošina ar aeronavigācijas pakalpojumiem visus gaisa telpas lietotājus Rīgas Lidojumu informācijas rajonā. LGS netiek finansēts no valsts budžeta, tā galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi, ko uzņēmums saņem par sniegtajiem pakalpojumiem.