Aktualitātes

„Latvijas gaisa satiksmes” vadītājs ievēlēts Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju valdē

2012. gada 22. novembris,

Civilo aeronavigācijas pakalpojumu (sniedzēju) organizācijas (CANSO) Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju (ANSB) valdē ievēlēts VAS „Latvijas gaisa satiksmes” valdes priekšsēdētājs Dāvids Tauriņš.


CANSO ir jānodrošina astoņu dalībnieku valde, kurā sešas vietas pienākas ES dalībvalstu pārstāvjiem un divas vietas ieņem pārstāvji no valstīm, kas nav ES sastāvā. Katram no astoņiem dalībniekiem izvirza arī vietnieku. Par D. Tauriņa vietnieku iecelts Somijas kolēģis Raine Lujs. Tradicionāli ANSB priekšsēdētāja vietu nodrošina no Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju vidus.


Civilo aeronavigācijas pakalpojumu (sniedzēju) organizācija jeb CANSO ir vairāku aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju (ANSP) globāla asociācija, kura pārstāv savus dalībniekus, lai koordinētu vienotu nostāju un apspriestu nozares jautājumus. Tā darbojas kā globāla ANSP balss gan normatīvajos, gan industrijas jautājumos un cieši sadarbojas ar abu šo pušu pārstāvjiem.


Organizācija pārstāv ANSP intereses visā pasaulē. CANSO dalībnieki ir atbildīgi par 85 procentiem no visiem pasaules lidojumiem, un caur darba grupām, dalībnieki dalās ar informāciju un izstrādā jaunas politikas virzienu, kuras galvenais mērķis ir uzlabot navigāciju gaisā un uz zemes. CANSO arī pārstāv savu dalībnieku viedokli nozīmīgos normatīvajos un industrijas forumos.


CANSO ir salīdzinoši jauna organizācija, tā tika izveidotu 1997. gadā un VAS „Latvijas gaisa satiksme” ir viena no CANSO dibinātajām.