Aktualitātes

2012.gada pirmais kvartāls – nozīmīgs un darbīgs periods NEFAB

2012. gada 09. maijs,

Par februārī, Briselē notikušo NEFAB prezentāciju Eiropas Komisijai un ieinteresētajām pusēm 2012.gada 6.februārī, Briselē Eiropas Komisijai un citiem interesentiem tika oficiāli prezentēts NEFAB projekts. Tika prezentēti NEFAB izveidošanai nepieciešamie dokumenti, kas, atbilstoši EK noteikumu prasībām, 2011.gada decembrī tikai iesniegti Komisijai. NEFAB bija pirmais uz oficiālo prezentāciju uzaicinātais FAB: tās mērķis bija tuvāk iepazīstināt ieinteresētās puses, lai sekmētu NEFAB dokumentu izvērtēšanu. EK augstu novērtēja iesniegto dokumentu kvalitāti un apjomīgo, NEFAB tapšanā ieguldīto, darbu.

 

Ieinteresēto pušu novērojumi

 

Beidzoties iesniegto dokumentu izvērtēšanas periodam, 2012.gada 12.martā NEFAB ir saņēmis ieinteresēto pušu novērojumus un vērtējumus. Dalībvalstis, Nacionālās uzraugošās iestādes, kā arī pakalpojuma sniedzēji ir saņēmuši šos novērtējumus un tie tiks izmantoti NEFAB izveides procesa turpināšanai, kā arī turpmākos attīstības procesos. Dalībvalstis gatavo oficiālu atbildi EK novērtējumam. NEFAB turpina izveides procesu, lai varētu to pabeigt līdz 2012.gada 4.decembrim.

 

Militāristu tikšanās

 

Neformāla militāro ieinteresēto pušu tikšanās, kurā piedalījās pārstāvji no NEFAB dalībvalstu militārajām organizācijām notika 2012.gada 14.februārī, Helsinkos. Tajā piedalījās arī dalībvalstu pārstāvji.

 

Tika apspriesti NEFAB izveides jautājumi, kā arī projekti „Atbalstošo tehnoloģiju pakalpojumu nodrošināšana (ATS/assistive technology service) 2015” un „Gaisa telpa 2015”. Tika izcelta militāristu iesaistīšana šo projektu izstrādes procesos. Tikšanos vadīja NEFAB Projekta vadītājs un atbalstīja ATS nodrošināšana 2015 un Gaisa telpa 2015 Projektu vadītāji, kā arī Eirokontrole. Pateicoties dalībnieku ieinteresētībai, tikšanās bija ļoti produktīva.

 

Uzsāk projektus ATS nodrošināšana 2015 un Gaisa telpa 2015

 

12.-13.aprīlī, Tallinā tika paziņots par divu vērienīgu projektu ATS nodrošināšana 2015 un Gaisa telpa 2015 uzsākšanu. Divu dienu tikšanos apmeklēja 37 aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju pārstāvji. Šie ir pirmie NEFAB aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju un dalībvalstu kopīgie projekti, kuru rezultātā reāli ieguvēji būs pakalpojuma lietotāji. Projektu rezultātā tiek plānots rast iespēju saīsināt lidojumu maršrutus un nodrošināt efektīvāku pakalpojumu sniegšanu, tādejādi samazinot izmešu daudzumu un izmaksas.


Visus četrus iesaistītos aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējus pārstāvēja speciālisti, gan operatīvie, gan tehniskie darbinieki, kas bija nominēti dalībai projektos. Tikšanos organizēja EANS savās telpās līdzās Tallinas lidostai. To vadīja divi Projektu vadītāji – Knut Bjarne Klaussen un Petri Hartikainen, kā arī Projektu koordinators Tom-Ingar Bjorndal. Arī Eirokontroles Network Management pārstāvis Stefan Gerris un NEFAB Project Office pārstāvji apmeklēja un atbalstīja šo tikšanos.

 

Dalībnieku atsauksmēs tika izcelta prezentētā materiāla kvalitāte un saturs. Dalībnieki izteica vēlēšanos iesaistīties un piedalīties NEFAB izveidē.

 

„Darbs NEFAB iegūst konkrētākas aprises un es labprāt turpinātu piedalīties labu un efektīvu risinājumu izstrādē, kas mums kalpos par pamatu daudzus turpmākos gadus. Es ļoti cienu un augstu vērtēju savu kolēģu pūliņus un ieguldījumus” tā Avinor vadītājs un NEFAB Steering Group dalībnieks Tor-Øivind Skogseth.

 

Turpmākās NEFAB izveides aktivitātes

 

Nākamo dažu mēnešu laikā ir plānots pabeigt nozīmīgus Izveides procesa posmus.


Dalībvalstu sadarbības līguma parakstīšana paredzēta 2012.gada maijā. Ar šo brīdi NEFAB būs gatavs ratificēšanai dalībvalstu valdībās. Šis dokuments ir augstākā līmeņa vienošanās, kas apvieno visas dalībvalstis vienā Funkcionālajā Gaisa telpas Blokā.

Aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju līguma parakstīšana ir plānota 2012.gada jūnijā un tas būs pēdējais līgums pirms oficiālās NEFAB Izveides procesa pabeigšanas.

 

Biznesa modeļa izstrāde un juridisko jautājumu sakārtošana ir šībrīža aktuālākās darbības pirms Izveides procesa pabeigšanas. Biznesa modelī tiek aprakstīta NEFAB darbības un projektu vadības biroja (PMO) struktūra un procesi, kā arī definēta nepieciešamo amatu un institūciju loma.

 

NEFAB operatīvās fāzes un pēcizveides organizatoriskā struktūra jau ir definēta. Struktūra nosaka NEFAB aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju vadības sistēmu (Valdi un Direktorus), kā arī izpildstruktūras (PMO un Saistītie projekti).
Nomināciju gatavošanu NEFAB Programme Office posteņiem plānots uzsākt vasarā un rudens sākumā. Tie būs oficiāli amati, kas būs nepieciešami tiklīdz NEFAB uzsāks savu darbību.