Aktualitātes

VAS „Latvijas Gaisa satiksme” ir saņēmusi gaisa satiksmes vadības apmācību sniedzēja sertifikātu

2011. gada 12. septembris,
2011.gada 14.aprīlī VAS „Latvijas Gaisa satiksme” valde nolēma uzsākt uzņēmuma sertifikācijas procesu, lai uzņēmums saņemtu gaisa satiksmes vadības apmācību sniedzēja sertifikātu kā tas ir noteikts ES un LR normatīvajos aktos. Laika periodā no 18.04.2011 līdz 21.06.2011 VA „CAA” speciālisti vērtēja iesniegtos dokumentus, kā arī veica sertifikācijas auditu VAS „Latvijas Gaisa satiksme” telpās. Sertifikācijas audita laikā VA „CAA” secināja, ka VAS „Latvijas Gaisa satiksme” Attīstības departamenta Mācību nodaļa ir gatava sniegt pieteiktos pakalpojuma veidus, uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēma darbojas ar izsekojamiem pierādījumiem attiecībā arī uz Mācību nodaļu.

Audita noslēgumā, VA „CAA” Aeronavigācijas daļas vadītājs M. Čerņonoks izsniedza sertifikātu, kas apstiprina, ka VAS „Latvijas Gaisa satiksme” ir sertificēta un pilnībā atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.563 „Gaisa satiksmes vadības dispečeru apmācības sniedzēju sertificēšanas un dispečeru apliecību izsniegšanas, atzīšanas un spēkā uzturēšanas kārtība” 9.punkta prasībām un ir tiesīga nodarboties ar gaisa satiksmes vadības dispečeru struktūrvienības apmācību un turpmāko apmācību, atbilstoši sertifikāta pielikumā norādītajam.