Aktualitātes

AKTUĀLI: notiek kandidātu atlase GSV dispečera specialitātes apguvei

2011. gada 08. februāris,

SIA "ANS" veic kandidātu atlasi gaisa satiksmes vadības dispečera specialitātes apguvei. Sīkāka informācija pa tālruni: 67207701 katru darba dienu no plkst. 09:00 līdz 15:00.

Prasības:

  1. Vecums: no 19 līdz 30 gadiem
  2. Izglītība: ne zemāk kā vidējā
  3. Pilsonība: Eiropas Savienības valstu
  4. Valodu zināšanas:
    - valsts valodas zināšanu līmenim jāatbilst kategorijai C1;
    - angļu valodas zināšanu līmenim jāatbilst “Intermediate” vai augstāk
  5. Veselībai jāatbilst “Noteikumu par civilās aviācijas medicīnu” prasībām.

Sekmīgi nokārtojušajiem iestājpārbaudījumus- bezmaksas apmācība.
Mācību ilgums- 8 mēneši, sākums 2011. gada septembrī, mācības notiek angļu valodā.
Dokumenti tiks pieņemti no 2011. gada 01. februāra līdz 22. jūlijam SIA “ANS” birojā.
Sīkāka informācija pa tālruni: 67207701 katru darba dienu no plkst. 09:00 līdz 15:00.

***

Profesija – gaisa satiksmes vadības dispečers

Gaisa satiksmes vadības dispečera darba pamatuzdevums ir lidojumu vadība un šie dispečeri strādā gaisa satiksmes vadības centros. Latvijā šāds centrs atrodas Rīgas lidostā, Liepājā un Ventspilī.
Šis darbs ir grūts un ļoti atbildīgs, jo no tā ir atkarīgas daudzu cilvēku dzīvības, bet tajā pašā laikā arī ļoti interesants, jo ir saistīts ar aviāciju – visdinamiskāko transporta veidu. Dispečera darbs ir grūts arī tādēļ, ka visu laiku ir jāstrādā maiņās – gan dienas, gan nakts, arī svētku dienās, ar ko ir jārēķinās pārējiem ģimenes locekļiem.
Strādājot gaisa satiksmes vadības dispečera darbu ir jābūt ļoti labām angļu valodas zināšanām, jo angļu valoda ir starptautiskā aviācijas valoda. Gaisa satiksmes vadības dispečera profesiju var apgūt tikai specializētos mācību centros. Uzsākot mācības, kandidātiem bez angļu valodas un veselības pārbaudes vēl tiek pārbaudīta psiholoģiskā atbilstība dispečera darbam (atmiņa, reakcija, uzmanība, telpiskā orientācija, loģiskā un matemātiskā domāšana).