Aktualitātes

Mūsu uzņēmuma pilnīga integrēšanās Eirokontroles sistēmā Air Traffic Flow and Capasity Management

2011. gada 08. novembris,

Latvijas Republika ir iestājusies Eirokontrolē un kopš 2011.gada 1.janvāra ir pilntiesīga tās locekle. Tam sekoja tehniskās integrācijas process un viens no etapiem tika pabeigts šī gada 10.martā, kad LGS tika integrēta Eirokontroles sistēmā Initial Integrated Flight Plan Processing System  -  šī sistēma paredz, ka aviokompānijām nav jāsūta lidojumu plāni  un saistītie ziņojumi (associated messages – delays etc.) tieši mums, bet  centralizēti uz Eirokontroli. Tai ir mūsu gaisa telpas parametri un, redzot, ka gaisa kuģa maršruts šķērso mūsu gaisa telpu – tā savukārt sūta lidojumu plānu mums.

 

Tehniskās integrācijas process tika pilnībā pabeigts šī gada 20.oktobrī. Kopš šī datuma LGS ir pilnīgi integrēta Eirokontroles sistēmā Air Traffic Flow and Capacity Management. Šī sistēma ļauj kontrolēt un regulēt lidojumu plūsmas un gaisa telpas kapacitāti, lai nepieļautu gaisa telpu sektoru pārslogošanu, kas ir liels ieguvums gaisa satiksmes vadības dispečera darba atvieglošanā.