Aktualitātes

EURASIA RVSM ATM WG/8

2011. gada 12. junijs,
2011.gada 13.-17.jūnijā Rīgā notiks VAS „Latvijas Gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) un Starptautiskā Civilās Aviācijas Organizācija (turpmāk – ICAO) kopīgi organizēta 8.darba grupas sanāksme EURASIA RVSM ATM WG/8, kurā piedalīsies 26 civilās aviācijas organizāciju eksperti no Eiropas Austrumu reģiona valstīm – Krievijas Federācijas, Kazahstānas, Kirgizstānas, Turkmenistānas, Afganistānas, Polijas, Latvijas, tai skaitā LGS speciālisti, kā arī LR Satiksmes ministrijas un Civilās Aviācijas Aģentūras pārstāvji.

Sanāksmes galvenā tēma ir vienots Samazinātais vertikālās distancēšanās minimums starp gaisa kuģiem visā Eiropas reģionā, kas saskaņā ar ICAO noteikumiem, sākot ar 2011.gada 17.novembri tiks ieviesti arī Krievijā, Kazahstānā, Tadžikistānā, Turkmenistānā un Mongolijā. Sanāksmē tiks apspriests līdz šim paveiktais, kā arī pārrunāti un precizēti savstarpējās sadarbības un koordinācijas jautājumi starptautisko lidojumu nodrošināšanā.

RVSM projekts ļaus paaugstināt GSV darbības efektivitāti, palielināt gaisa telpas kapacitāti un caurlaides spēju maršrutos, kā arī dispečeru iespējas elastīgi vadīt gaisa satiksmi caur vairākiem lidojumu līmeņiem. Iespējas izmantot jaunos lidojumu līmeņus un maršrutus aviokompānijām ļaus samazināt degvielas patēriņu.

Ar šo valstu iesaistīšanu RVSM projektā ICAO noslēgs samazinātā vertikālās distancēšanās minimuma integrēšanu visā Eiropas gaisa telpas reģionā. Latvijā samazinātais vertikālās distancēšanās minimums (RVSM) 300m (1000ft) starp gaisa kuģiem tika ieviests 2002.gada 24.janvārī vienlaicīgi ar vēl 40 Eiropas un Ziemeļāfrikas valstīm.