Aktualitātes

Ziemeļeiropas gaisa telpas izstrādes kooperācijas līgums ir parakstīts

2011. gada 05. decembris,

 

Pagājušajā nedēļā, 01.12.2012, septiņu valstu (Somija, Norvēģija, Dānija, Zviedrija, Islande, Igaunija un Latvija) aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji parakstīja līgumu par sadarbību gaisa telpas izstrādē.

Līguma nepieciešamību noteica apstāklis, ka pēc Zviedrijas un Dānijas funkcionālā gaisa telpas bloka izveides, kā arī Islandes izstāšanās no NEFAB iniciatīvas, Ziemeļeiropas gaisa telpa joprojām palika sadrumstalota un uzlabojumu ieviešana - sarežģīta.

Gaisa telpas izstrādes kooperācijas līgums nākotnē būs liels atbalsts EK izvirzīto prasību īstenošanai attiecībā uz funkcionālo gaisa telpas bloku izveidi, kas jāpabeidz līdz 2012.gada beigām, mūsu gadījumā Ziemeļeiropas FAB izveidei.

Būtiskākais ieguvums, ko mums sniegs kooperācijas līgums ir nosacījums, ka visiem līguma partneriem nākotnē katru gadu būs jāpārskata vecās un jāapstiprina jaunas gaisa telpas attīstības programmas, kuras nepieciešams iekļaut aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju biznesa plānos.

Jau tuvākajā laikā gaisa telpas izstrādes līgums tiks nosūtīts visām ieinteresētajām pusēm, ieskaitot Satiksmes ministriju, VA „Civilās aviācijas aģentūra” un gaisa telpas lietotājus.