Aktualitātes

2012. gads – NEFAB deklarācijas un dibināšanas gads

2011. gada 01. decembris,
2011.gada decembrī visas NEFAB dalībvalstis kopīgi iesniedza Eiropas Komisijai visus NEFAB deklarācijai un izveidei nepieciešamos dokumentus. Tādejādi NEFAB projekts šobrīd ir apsteidzis Ieviešanas (Spēkā stāšanās) Noteikumos (EC Requirement 176/2011) minētos nosacījumus, ka pieteikums jāiesniedz ne vēlāk, kā 2012.gada 24.jūlijā.