Aktualitātes

16. februārī stāsies spēkā Eiropas Komisijas regula (ES) Nr. 73/2010

2010. gada 28. janvāris,
Eiropas Komisijas regula Nr. 73/2010 apstiprināta 2010. gada 26. janvārī. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī regula publicēta 2010. gada 27. janvārī un tā stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas brīža.

Šajā regulā ir noteiktas prasības attiecībā uz aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas kvalitāti to precizitātes, rezolūcijas un integritātes ziņā vienotajā Eiropas gaisa telpā.

Šo regulu piemēro Eiropas gaisa satiksmes pārvaldības tīkla (EATMN) sistēmām, šo sistēmu komponentiem un procedūrām, kas saistītas ar aeronavigācijas datu un aeronavigācijas informācijas ģenerēšanu, sagatavošanu, uzglabāšanu, apdari, apstrādi, pārsūtīšanu un izplatīšanu.

Regula attiecas uz aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, to skaitā arī uz VAS „Latvijas gaisa satiksme”.

Eiropas Komisijas regula (ES) Nr. 73/2010