Aktualitātes

LGS pārsertifikācijas audits

2010. gada 28. novembris,
2010. gada septembrī un oktobrī Civilās aviācijas aģentūra veica VAS ,,LGS” pārsertifikācijas auditu atbilstoši EK Regulas 2096/2005 prasībām. Uzņēmuma jauna sertifikāta saņemšana notiks 2010. gada decembra beigās.