Jaunumi

2010. gada 28. novembris,
2010. gada septembrī un oktobrī Civilās aviācijas aģentūra veica VAS ,,LGS” pārsertifikācijas auditu atbilstoši EK Regulas 2096/2005 prasībām. Uzņēmuma jauna sertifikāta saņemšana notiks 2010. gada decembra beigās.
2010. gada 28. novembris,
2010. gada 6.- 7. oktobrī VAS ,,LGS” notika kārtējais uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sistēmas ārējais audits atbilstoši LVS EN ISO 9001: 2009 (E/LV) standarta prasībām. Uzņēmuma kvalitātes pārvaldības sertifikāts ir pagarināts uz trijiem gadiem.
2010. gada 28. novembris,
2009.gadā tika pieņemts lēmums par Latvijas Republikas iestāšanos Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijā (EUROCONTROL).
2010. gada 22. septembris,
2010.gada 23.septembrī notika VAS "Latvijas Gaisa satiksme" Gaisa satiksmes vadības Mācību trenažiera kompleksa darbības uzsākšanai veltītā atklāšanas ceremonija.

Ceremonijā piedalījās: Zviedrijas vēstnieks ar kundzi un citi vēstniecības darbinieki, kaimiņu ANSP vadošās personas, SiATM vadošās personas, Latvijas mācību iestāžu pārstāvji un citi sadarbības partneri.
2010. gada 29. marts,
Saskaņā ar Satiksmes ministrijas lēmumu 2010. gada 23. martā VAS „Latvijas Gaisa satiksme” (LGS) iecelta jauna valde. Turpmāk LGS valdes priekšsēdētājs būs Dāvids Tauriņš, bet valdes locekļi – Artūrs Bergholcs, Baiba Broka un Vadims Prudņikovs.
Kopš 2010.gada 25.maija valdes sastāvā darbu uzsācis arī Elmārs Švēde.
2010. gada 24. marts,
2010. gada 24. martā VAS „Latvijas Gaisa satiksme” (LGS) noticis kārtējais kvalitātes sistēmas uzraudzības audits, ko veica „Bureau Veritas” grupas pārstāvji. Audita laikā netika atklātas kvalitātes neatbilstības un LGS tika pārsertificēts pēc standarta jaunās versijas ISO 9001:2008.
2010. gada 28. janvāris,
2010. gada 15. janvārī VAS „Latvijas gaisa satiksme” (LGS) telpās notika CFMU (Central Flow Management Unit) tehniskās integrācijas darba seminārs. To rīkoja CFMU tehniskās integrācijas projekta vadītājs Žarko Sivčevs kopā ar LGS darba grupu.
2010. gada 28. janvāris,
Laikā no 2010. gada 12. līdz 14. janvārim Latvijā oficiālā vizītē bija ieradies ICAO reģionālais direktors Karstens Tīls (Karsten Theil). 13. janvārī K. Tīls tikās ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un Satiksmes ministru Kasparu Gerhardu.
2010. gada 28. janvāris,
Eiropas Komisijas regula Nr. 73/2010 apstiprināta 2010. gada 26. janvārī. Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī regula publicēta 2010. gada 27. janvārī un tā stāsies spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas brīža.
2010. gada 28. janvāris,
2010. gada 20. janvārī Rīgā noslēdzās 24. ICAS (International Cooperation on Airport Surveilance) biedru sanāksme, kuru šoreiz organizēja un namatēva lomu uzņēmās VAS „Latvijas Gaisa satiksme” (LGS). Divu dienu garās sanāksmes mērķis bija klātienē pārrunāt nozares aktualitātes un izvērtēt lidostu novērošanas sistēmu jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus.