Aktualitātes

Aviācijas nozare cieš nebijušus zaudējumus visā pasaulē

2009. gada 25. oktobris,
Pasaules ekonomiskās krīzes dēļ aviācijas nozare cieš vēl nebijušus zaudējumus. Tie galvenokārt saistīti ar pieprasījuma krišanos tūrisma nozarē un aviācijas transporta kravu pārvadājumos.Attēlā: lidojuma skaits Latvijas gaisa telpā 2008. un 2009.gadā

Eiropas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā LGS, pēdējā gada laikā novērojuši lidojumu intensitātes samazinājumu. 2009.gadā Latvijas gaisa telpas lidojumu skaita prognoze paredz, ka tranzīta lidojumu skaits samazināsies par 13 %, bet kopējais lidojumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazināsies par aptuveni 9%. Tādejādi, 2009.gada ienākumi no aeronavigācijas maksas iekasēšanas samazināsies, un ienākumu ziņā LGS atgriezīsies teju 2007.gada līmenī.

Turpinoties ekonomiskajai krīzei, nav pamata prognozēm par LGS ienākumu pieaugumu. Taču saskaņā ar Eiropas regulu un ICAO prasībām, uzņēmumam ir jāveic nozīmīgi ieguldījumi iekārtu modernizācijā. Lai optimizētu izdevumus, LGS notiek 2010.gada investīcijas projektu pārskatīšana un iepriekš plānoto projektu pārnešana uz nākamajiem gadiem.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marta Krivade

+371 67300814