Aktualitātes

Izsoles sludinājums

2009. gada 08. junijs,

VAS „LATVIJAS GAISA SATIKSME”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621, juridiskā adrese Lidosta “Rīga” KDP ēka, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV-1053 organizē kustamās mantas izsoli ar augšupejošu soli. Izsole notiks 2009.gada 09.jūlijā, plkst. 11.00 Rīgā, Kr.Barona ielā 33/35-5. Tiks izsolīta katra atsevišķi sekojoša kustamā manta:

 1. Dīzeļģenerators „P12E FG Wilson”, sērijas Nr. B0609A/001, modelis LD12.5/W4, atrodas PRC (Pārraides radiocentrs) Babīte, Babītes pagasts. Izsoles sākuma cena LVL 1700,00.
 2. Dīzeļģenerators „P90E FG Wilson”, sērijas Nr. A0756A/001, modelis P90, atrodas VAS”LGS”, Lidosta „Rīga”, Rīgas rajons, Mārupes pagasts, KDP ēka. Izsoles sākuma cena LVL 4700,00.
 3. Instrumentālā nosēšanās sistēma „ILS-360”, kurā ietilpst:
  - glisādes sistēma „NORMARC NM 7034” (GP), ID Nr. GP36-241;
  - kursa radiobāka „NORMARC NM 7014” (LLZ), ID Nr. LLZ36-255;
  - attāluma mēriekārta „RWY 36 FERNAU2020” (DME), ID Nr. DME36-10, atrodas lidosta „Rīga”, Rīgas rajons, Mārupes pagasts. Izsoles sākuma cena LVL 19.100,00.
 4. Instrumentālā nosēšanās sistēma „ILS-180”, kurā ietilpst:
  - glisādes sistēma „NORMARC NM 7034” (GP), ID Nr. GP18-240;
  - kursa radiobāka „NORMARC NM 7014” (LLZ), ID Nr. LLZ18-254;
  - attāluma mēriekārta „RWY 18 FERNAU2020” (DME), ID Nr. DME18-2138, atrodas PRC (Pārraides radiocentrs) Babīte, Babītes pagasts. Izsoles sākuma cena LVL 50.700,00.
 5. Ļoti augstas frekvences visvirzienu radiobāka VOR S4000, ID Nr. VOR LIE-8305137556, attāluma mēriekārta DME FSD40-45, ID Nr. DME LIE-9232801-03, atrodas PRC (pārraides radiocentrs) Babīte, Babītes pagasts. Izsoles sākuma cena LVL 1600,00.
 6. Ļoti augstas frekvences visvirzienu radiobāka VOR S4000, ID Nr. VOR RIX-0957-3-883300-20, attāluma mēriekārta DME FSD15-45 ID Nr. DME RIX-9071207-02, atrodas PRC (pārraides radiocentrs) Babīte, Babītes pagasts. Izsoles sākuma cena LVL 1600,00.

Drošības nauda par katru kustamās mantas vienību 10% no izsoles sākuma cenas.
Dalības maksa par piedalīšanos izsolē LVL 10.
Visus maksājumus lūdzam veikt ar pārskaitījumu.
Pieteikumus uz izsoli pieņem Kr.Barona ielā 33/35-5, Rīgā, LV-1011, līdz 2009.gada 08.jūlijam plkst. 16.00.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, Kr.Barona ielā 33/35-5, Rīgā, LV-1011, saskaņojot laiku pa tel. 67271175.
Ar izsolāmo mantu var iepazīties darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš saskaņojot laiku ar VAS „Latvijas gaisa satiksme” pārstāvi pa tel. 67300700.

Bankas rekvizīti:
VAS „Latvijas gaisa satiksme”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003038621
Adrese: Lidosta “Rīga” KDP ēka, Mārupes pagasts, Rīgas rajons
Norēķinu konts: SEB Banka, LV61UNLA0003031467666, UNLALV22.