Jaunumi

2008. gada 11. decembris,
Ir pieņemti MK noteikumi, kas paredz Latvijas Republikas aeronavigācijas informācijas sagatavošanu un izplatīšanu (sk. 22.09.2008 MK noteikumi Nr. 775 „Aeronavigācijas informācijas sagatavošanas un izplatīšanas kārtība”).Jaunā kārtība attiecas ne tikai uz valstiski noteiktajiem informācijas apkopotājiem un uzglabātājiem, bet arī visiem aeronavigācijas informācijas sniedzējiem – institūcijām un komersantiem, kas tieši vai pakārtoti ir saistīti ar gaisa kuģu lidojumu drošību.