Jaunumi

2019. gada 27. februāris,
VAS “Latvijas gaisa satiksme” padome un akcionārs - Satiksmes ministrija ir akceptējuši jauno darba koplīgumu, kas paredz tiesību garantijas papildus Latvijas Republikas likumos noteiktajām un reglamentē samaksas, sociālās nodrošinātības, darbinieku darba un atpūtas laika, kvalifikācijas celšanas, darba apstākļu uzlabošanas un darba drošības noteikumus.
2019. gada 19. februāris,
Kārtējās Ēnu dienas ietvaros 13. februārī "Latvijas gaisa satiksmē" viesojās vienpadsmit „ēnas” no Rīgas, Daugavpils, Siguldas un Ulbrokas skolām.
2019. gada 07. februāris,
6. februārī VAS "Latvijas gaisa satiksme" (LGS) un Lietuvas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējs "Oro Navigacija" parakstīja vienošanos, kas risinās neskaidros un līdz šim divu valstu atšķirīgi traktētos jautājumus, kas skar NINTA - ADAXA gaisa telpas segmentu, kurā Latvijai ir deleģētas tiesības nodrošināt gaisa satiksmes pakalpojumus.