DARBĪBU RAKSTUROJOŠIE RĀDĪTĀJI

LGS galvenais ienākumu avots ir aeronavigācijas maksājumi (“link uz tarifiem”), ko uzņēmums saņem par sniegtajiem pakalpojumiem (“link uz tarifiem”). LGS nesaņem finansējumu no valsts budžeta, tajā pašā laikā LGS ir viens no lielākajiem nodokļu (“link uz maksājumi valsts budžetā”) maksātājām Latvijā.

 

LGS darbību raksturo apkalpoto gaisa kuģu skaits gan lidostas teritorijā apkalpoto, gan tranzītā Latrvijas gaisa telpu šķērsojošo gaisa kuģu skaits.

 
Galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji (vēsturiski):
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Finanšu rādītāji20182017201620152014
ROE9.34%9.64%1.18%1.68%0.78%
ROA8.43%8.71%1.07%1.54%0.71%
Kopējā likviditāte4.184.103.714.814.11
Saistības pret Pašu kapitālu0.110.110.100.090.09
EBITDA7 303 7757 321 8635 228 5355 817 8885 331 559
Rentabilitāte10.72%11.52%1.75%2.53%1.29%
      
 
Sadaļā pārskati ir pieejama detalizēta informācija par iepriekšējo gadu LGS darbības rezultātiem.