Kontaktinformācija

VAS "Latvijas gaisa satiksme"
Lidosta "Rīga"
Muzeju iela 3, Lidosta "Rīga", Mārupes novads., LV-1053, Latvija

Reģ.nr. 40003038621
PVN

Preses sekretārs Arnis Lapiņš
+371 2 9255713
Sekretariāts
Talr.:
+371 67 300 950
Fakss:
+371 67 300 970 / 803
Iepirkumi
Talr.:
+371 67 300 811, +371 67 300 840
Fakss:
+371 67 300 803
Grāmatvedības nodaļa
Talr.:
+371 67 300 536
Fakss:
+371 67 300 803
Sūtīt vēstuli