ATALGOJUMA POLITIKA

Informācija par darba samaksu
 
(publicēta saskaņā ar 2016. gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.)
 
VAS “Latvijas gaisa satiksme” amatpersonām un darbiniekiem mēneša algu, piemaksu un sociālās garantiju apmēri noteikti “Atlīdzības sistēmas nolikumā”, kas apstiprināts un saskaņots ar padomi un akcionāru – LR Satiksmes ministriju.
 
LGS Atlīdzības sistēmas mērķis ir sekmēt kapitālsabiedrības misijai, mērķiem un attīstības stratēģijai atbilstošas personāla politikas realizāciju, panākt darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju aviācijas nozarē.
 
AmatsMēnešalgu diapazons EURAmatu skaitsVidējā mēnešalga
 minmax  
Administratīvā funkcija
1421
5297
17
2991
Grāmatvedības un finanšu funkcija
1701
3200
9
2334
Iekšējais audits un kvalitātes vadības funkcija
1943
4034
9
2578
Informācijas tehnoloģiju funkcija
1550
3256
10
2145
Juridiskā funkcija
1779
3200
4
2248
Komunikācija un sabiedriskās attiecības2133213312133
Dokumentu pārvaldības funkcija
1566
2151
2
1858
Pamatdarbības funkcija  (GSV nodrošinājums)
1310
5649
156
2644
Personālvadības funkcija
1700
2890
2
2295
Saimnieciskā funkcija
380
1793
17
856
Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums
1010
4909
92
1944
Apsardzes un drošības (drošuma) funkcija
380
2616
26
881
Attīstības funkcija
1566
3945
21
2521

 

 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

 

Nr.p.kPiemaksas vai prēmijas veids, naudas balvaPiemaksas, prēmijas, naudas balvas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1

Par papildus darbu,aizvietojot prombūtnē esošu darbinieku

Līdz 20%

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

2

Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienā

100% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmes

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

3

Piemaksa par darbu naktī

50% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmes

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

4

Par papildus darbu

Vienošanās noteiktā apmērā (līdz 50%)

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

5

Par komandējumiem Latvijas Republikas robežās

15 EUR diennaktī, papildus Ministru kabineta apstiprinātajām dienas naudām

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

6

Naudas balva darbinieku jubilejās sākot no 20 gadiem ik pa 5 gadiem

Gadu skaitlis x3 (EUR)

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

7

Atvaļinājuma pabalsts

30-65% atkarībā no darba stāža

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums