ATALGOJUMA POLITIKA

Informācija par darba samaksu
 
(publicēta saskaņā ar 2016. gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām.)
 
VAS “Latvijas gaisa satiksme” amatpersonām un darbiniekiem mēneša algu, piemaksu un sociālās garantiju apmēri noteikti “Atlīdzības sistēmas nolikumā”, kas apstiprināts un saskaņots ar padomi un akcionāru – LR Satiksmes ministriju.
 
LGS Atlīdzības sistēmas mērķis ir sekmēt kapitālsabiedrības misijai, mērķiem un attīstības stratēģijai atbilstošas personāla politikas realizāciju, panākt darba samaksas līdzsvarotību un konkurētspēju aviācijas nozarē.
 
AmatsMēnešalgu diapazons EURAmatu skaitsVidējā mēnešalga
 minmax  
Administratīvā funkcija
2100
6622
16
3481
Grāmatvedības un finanšu funkcija
1790
3775
9
2500
Iekšējais audits un kvalitātes vadības funkcija
2095
4240
10
2790
Informācijas tehnoloģiju funkcija
1820
3235
10
2325
Juridiskā funkcija
2095
3235
4
2463
Komunikācija un sabiedriskās attiecības2240224012240
Dokumentu pārvaldības funkcija
1645
2260
2
1953
Pamatdarbības funkcija  (GSV nodrošinājums)
900
5935
150
2761
Personālvadības funkcija
1495
3235
4
2040
Saimnieciskā funkcija
430
2100
20
980
Pamatdarbības tehniskais nodrošinājums
990
5155
90
2154
Apsardzes un drošības (drošuma) funkcija
430
2275
27
1025
Attīstības funkcija
1795
4145
20
2712

 

 

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām

 

Nr.p.kPiemaksas vai prēmijas veids, naudas balvaPiemaksas, prēmijas, naudas balvas apmērs (euro vai %)Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1

Par papildus darbu,aizvietojot prombūtnē esošu darbinieku

Līdz 20%

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

2

Piemaksa par virsstundu darbu un darbu svētku dienā

100% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmes

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

3

Piemaksa par darbu naktī

50% apmērā no noteiktās stundas vai dienas algas likmes

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

4

Par papildus darbu

Vienošanās noteiktā apmērā (līdz 50%)

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

5

Par komandējumiem Latvijas Republikas robežās

15 EUR diennaktī, papildus Ministru kabineta apstiprinātajām dienas naudām

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

6

Naudas balva darbinieku jubilejās sākot no 20 gadiem ik pa 5 gadiem

Gadu skaitlis x3 (EUR)

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums

7

Atvaļinājuma pabalsts

30-75% atkarībā no darba stāža

Darba koplīgums, Atlīdzības sistēmas nolikums