SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

  Atm/Cns

  Lai nodrošinātu ar aeronavigācijas pakalpojumiem visus gaisa telpas lietotājus Rīgas Lidojumu informācijas rajonā (LIR) VAS „Latvijas Gaisa satiksme” objekti ir aprīkoti ar modernām aeronavigācijas sistēmām un iekārtām. ATM/CNS sistēmu un iekārtu tehnisko ekspluatāciju nodrošina augsti kvalificēts tehniskais personāls (ATSEP). Visas ATM/CNS sistēmas un iekārtas atbilst ICAO standartiem, EK un EUROCONTROL prasībām.

   

  ATM sistēma

   

  Galvenā sistēma, ko izmanto gaisa satiksmes vadībā – automatizēta ATRACC sistēma (ATRACC - Air Traffic Control System for Riga Area Control Centre). ATRACC pakalpojumi ietver gaisa satiksmes informācijas atspoguļošanas, pamata un avārijas aviācijas fiksēto (t.s. datu pārraide) un mobilo sakaru sistēmu integrāciju dispečeru darbavietās, kā arī balss, datu un novērošanas GSV informācijas arhivēšanu.

   

  Sakaru sistēmas

   

  Aviācijas mobilie sakari „gaiss-zeme” nodrošina informācijas apmaiņu starp gaisa kuģu pilotiem un gaisa satiksmes vadības dispečeriem. Lai nodrošinātu drošus radiosakarus Latvijas teritorijā izvietotas radiosakaru iekārtas (radioraidītāji un uztvērēji), kas ir saistīti ar balss sakaru sistēmām.

  Aviācijas mobilie sakari „zeme-zeme” nodrošina drošu kustību lidlaukos.

  Aviācijas fiksēto sakaru sistēmas nodrošina informācijas apmaiņu gan starp GSV centriem, gan GSV centru iekšienē. Sakaru iekārtas un sistēmas nodrošina balss informācijas apmaiņu un dažādu datu informācijas apmaiņu (AFTN, OLDI, Radar data un citi).

   

  Navigācijas sistēmas

   

  Lai nodrošinātu navigācijas funkciju Rīgas Lidojumu informācijas rajonā (LIR), Latvijas teritorijā ir izvietotas 6 radiobākas VOR(DVOR)/DME.

  Precīzam pieejas procedūras mērķim lidostā „Rīga” un „Liepāja” ir uzstādītas ILS sistēmas.

   

  Novērošanas sistēmas

   

  Novērošanas funkcija tiek nodrošināta ar dažādu informācijas avotu palīdzību:

  • Primārais/sekundārais radiolokācijas komplekss;
  • 2 sekundārie radiolokācijas kompleksi;
  • Lidlauka novērošanas sistēma, kura sastāv no lidlauka primārā radiolokatora un multilaterācijas sistēmas;
  • Termināla multilaterācijas novērošanas sistēma.

   

  ATM

   

  Gaisa satiksmes vadības sistēmā šobrīd tiek īstenoti 3 lieli projekti :

  • LGS gaisa satiksmes vadības speciālistu dalība ICAO izmaiņu ieviešana lidojumu plānu formātā visās ICAO dalībvalstīs 2012.gada novembrī.
  • LGS speciālistu dalība Krievijas Federācijas projektā ieviest tās gaisa telpā ICAO noteikto RVSM (Reduced Vertical Seperation Minima – Samazinātās vertikālās distancēšanās minimums) 2011.gada novembrī. Šīs izmaiņas ievērojami atvieglos Latvijas gaisa satiksmes vadības dispečeru darbu, jo nebūs jāveic pārejas procedūra no KF pieņemtajiem lidojumu līmeņiem uz ICAO lidojumu līmeņiem.
  • Darbs pie mūsu gaisa satiksmes vadības sistēmas ATRACC (Air Traffic control system for Riga Area Control Centre) modernizācijas.
  • Pastāvīgi liela uzmanība tiek pievērsta cilvēka faktoram gaisa satiksmes vadības dispečera darbā – jau pirms vairākiem gadiem tika ieviestas un joprojām turpina sekmīgi darboties tādas Eirokontroles programmas kā „Team Resource Management” un „Critical Incident Stress Management”.