Starptautiskā sadarbība

  Starptautiskās organizācijas:

   

   

  Iekārtu ražotāji:

   

   

   

   

   

  NEFAB:

  Atbilstoši EK direktīvai Nr. 1070/2009, visiem aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, līdz 2012.gada 4.decembrim ir jākļūst par viena no vairākiem Eiropas reģiona FAB pilnvērtīgiem dalībniekiem.

  LGS piedalās NEFAB ieviešanas procesā, kura mērķis ir konsolidēt sekojošo valstu aeronavigācijas dienestus: Norvēģija, Latvija, Somija un Igaunija.

  Uz šo dienu, Eiropas aeronavigācijas nodrošināšanas sistēmai ir raksturīga sniegto pakalpojumu fragmentācija, kas tradicionāli ir izveidojusies nacionālo aeronavigācijas dienestu suverēno valstu robežās.

  Kā ir norādīts Regulā (EK) Nr.549/2004, SES izveide paredz sekojošu mērķu sasniegšanu:

  • uzlabot drošuma standartus;
  • uzlabot Eiropas gaisa satiksmes kopējo kvalitāti;
  • optimizēt caurlaides spēju visu gaisa lietotāju interesēs;
  • minimizēt aizkavēšanās.

  Gaisa telpas funkcionāli bloki, kurus ievieš saskaņā ar regulu (EK) Nr.549/2004 ir viens no instrumentiem šo mērķu sasniegšanai.

  Regula sniedz virkni ar FAB saistītu terminu, tajā skaitā:

  Gaisa telpas funkcionālais bloks” (FAB) nozīmē gaisa telpas bloku, kurš ir izveidots balstoties uz operacionālajām prasībām, garantējot daudz integrētāku gaisa telpas vadību neņemot vērā esošās (valsts) robežas.

  20.jūnijā, Oslo VAS “Latvijas gaisa satiksme” (turpmāk – LGS) kopā ar Somijas, Norvēģijas un Igaunijas aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem parakstīja sadarbības līgumu, kas ir viens no būtiskākajiem lēmumiem, lai izveidotu Ziemeļeiropas funkcionālo gaisa telpas bloku (NEFAB). NEFAB izveide padziļinās sadarbību starp valstīm, kā arī veicinās integrāciju starp nacionālajām uzraudzības iestādēm un aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem, sniedzot nozīmīgus kvalitātes uzlabojumus visiem gaisa telpas izmantotājiem. NEFAB ieguvumi laika posmā no 2012.gada līdz 2025.gadam varētu sasniegt 340 miljonus eiro, kas aprēķināti atbilstoši aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju veiktajai sākotnējai izpētei.

   

   

  BOREALIS:

  Borealis Alianse koncentrēsies uz stratēģisko biznesa sadarbību starp ANSP dalībvalstīm, lai papildinātu Ziemeļeiropas funkcionālā gaisa telpas bloka (FAB) darbu ekonomikas mērogā un komerciāla pamata projektos, un tie notiktu bez pārvaldes vai valsts iesaistīšanās. Borealis Alianse iekļauj Dānijas, Igaunijas, Somijas, Islandes, Īrijas, Latvijas, Norvēģijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes ANSP. Viņi nodrošina gaisa satiksmes servisu 3,5 milj. lidojumiem gadā, šķērsojot 12,5 miljonus km2 Ziemeļeiropas gaisa telpā. Starp tiem viņi veido Eiropas galvenos transatlantiskos vārtus.

  Borealis Alianse ir unikāls solis, lai sasniegtu kopīgus mērķus, kas uzlabos lidojumu efektivitāti un samazinās ietekmi uz vidi, un ar šo kustību visā telpā arī racionalizēs pakalpojumu izdevumus un  tehnisko infrastruktūru.
   

   

  CANSO:

  Civilo aeronavigācijas pakalpojumu organizācija.

  CANSO ir vairāku ANSP globāla asociācija, kura pārstāv savus dalībniekus, lai koordinētu vienotu nostāju un apspriestu  nozares jautājumus. CANSO darbojas kā globāla ANSP balss gan normatīvajos, gan industrijas jautājumos un cieši sadarbojas ar abu šo pušu pārstāvjiem.

  CANSO pārstāv aeronavigācijas pakalpojumu sniedzēju (ANSP) intereses visā pasaulē. CANSO dalībnieki ir atbildīgi par 85 % no visiem pasaules lidojumiem, un caur darba grupām, dalībnieki dalās ar informāciju un izstrādā jaunas politikas virzienu, kuras galvenais mērķis ir uzlabot navigāciju gaisā un uz zemes. CANSO arī pārstāv savu dalībnieku viedokli nozīmīgos normatīvajos un industrijas forumos.

  CANSO ir salīdzinoši jauna organizācija, tā tika izveidotu 1997.gadā un VAS „Latvijas gaisa satiksme” ir viena no CANSO dibinātajām.